Piercingshop

Měna:
Piercing pro všechny Přihlásit | Registrovat
odstoupení od kupní smlouvy - formulář

Moje jméno a příjmení

Moje adresa
Můj telefon a e-mail
 
 
Prodejce:
MARTIN VYSTRČIL - www.piercingshop.cz
Eliščina 164/8

67401 TřebíčV...........dne...........

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
 
Vážení,
dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.piercingshop.cz číslo objednávky:................. s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/y toto zboží:
 
 
Toto zboží jsem převzal/a dne …
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu, emailu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ....................... ve prospěch mého bankovního účtu č. …......................, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 
..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního doklad