Zde naleznete aktuální formulář od kupní smlouvy.

Můžete pomocí ctrl+c zkopírovat tento text a vložit do editoru, nebo stáhnout formulář.

Díky.

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Prodávající: Martin Vystrčil
www.piercingshop.cz

IČ: 76100839

Se sídlem: v Třebíči, Eliščina 164/8

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč včetně poštovného. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně poštovného ve výši ………….. Kč, na můj bankovní účet číslo ………………….. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………. dne ……….

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

Doklad o koupi