Piercing ucha. Piercing v oblasti ušního boltce

Piercing do ucha patří k nejstarším a asi nejrozšířenějším druhům v oblasti piercingu. Obzvláště pak piercing lalůčku ušního boltce. Výskyt prvních takových piercingů je zaznamenám již v letech kolem r. 3500 př. n. letopočtem u civilizací Asyřanů, Babylóňanů a Sumerů. O jeho rozšířenosti v minulosti svědčí také zmínky v bibli.

V novodobých kulturách se s piercingem ucha setkáme takřka u každého národa napříč všemi kontinenty. Vždy byl spojován s různými rituály té které lidské společnosti.

Piercing ucha lze provést přibližně devíti základními způsoby. Uvedu zde anglické názvy těchto druhů piercingů:
Piercing ušního lalůčku není bolestivní a velice dobře se hojí. Jiné je to u piercingu chrupavek v ušním boltci, kde je hojivost logicky poněkud horší. Není potřeba žádná speciálnější péče o tento druh piercingu, než je tomu u ostatních.

SEO Rozcestník