Péče o piercing a piercingové šperky

Jak postupovat v případě uvolnění kamínků piercingu?

Kamínky jsou do piercingů vsazovány různými technikami. Jsou piercingy s jedním velkým kamínkem, který je vsazen do ocelového lůžka a vypadne málokdy. Většinou při mechanickém poškození. Samovolně by vypadl pár dní po nošení – jednalo by se o výrobní vadu a piercing by byl vyměněn za nový okamžitě. Takže se může stát, že se kámen uvolní samovolně ze svého lůžka.
Taková výrobní vada se projeví velmi brzy, rozhodně v průběhu prvních šesti měsíců reklamační lhůty. Na piercingu  nejsou v takovém případě patrny žádné deformace lůžka ani částí, které kámen přidržují. Jedná se potom o oprávněnou reklamaci. Vadný piercing  s vypadlým kamínkem nám zašlete společně s reklamačním dopisem (jeho vzor je zde a my Vám piercing obratem vyměníme za bezvadný.

Jiná situace je, jestliže je na na piercingu patrno, že byl mechanicky poškozen, nebo se dostal do styku s látkami, se kterými se do styku dostat nesmí.

Nejste-li si jisti, o který případ se jedná, zašlete nám piercing  k posouzení.

Ze všech druhů piercingů jsou piercingy do pupíku skládané z více kamínků náchylnější a také jsou náročnější na nošení a plnění podmínek pro správné zacházení se šperkem.

Pro maximální životnost, barvostálost piercingu s kameny Swarovski, je třeba  dodržovat níže uvedené záruční podmínky. Piercing s kameny Swarovski nesmí přijít do styku s těmito látkami:

  • slaná voda
  • chlór
  • parfémy, deodoranty
  • krémy, masti
  • mýdlo

Piercing s kameny Swarovski lze čistit čistícím hadříkem na stříbro (nikoliv ultrazvukem).