Zde můžete stáhnout formulář (pdf) nebo (word) pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě, nebo zkopírovat text níže a vložit do vašeho textového editoru.

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:………………………………….

Bydliště:…………………………………………………

(případně e-mail, tel. číslo):……………………………………….

 

Adresát:

Prodávající: Martin Vystrčil

www.piercingshop.cz

IČ: 76100839

Se sídlem: v Třebíči, Eliščina 164/8

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ……………. jsem si na Vašich internetových stránkách internetového obchodu www.piercingshop.cz  objednal zboží číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………… Kč na bankovní účet č. …………………………………, nebo přes platební bránu GOPAY, (nehodící škrtněte, účet případně doplňte) nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………………… dne ……….                                                                   Jméno a příjmení spotřebitele

                                                                                                                                 (podpis)

 

 

Přílohy:

Doklad o koupi (není nutné)